Registrirajte se i gledajte odabrane serije bez obveza!
SAZNAJ VIŠE

UVJETI KORIŠTENJA I IZJAVA O PRIVATNOSTI

Opći uvjeti

Opći uvjeti korištenja i uvjeti prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja) propisuju uvjete i pravila za krajnje korisnike koji koriste internetske stranice www.pickboxnow.com te predstavljaju pravno obvezujući ugovor između korisnika i društva PICKBOX, d. o. o. te uređuju korištenje platforme PICKBOX NOW. Korištenjem internetske stranice www.pickboxnow.com korisnici pristaju na Uvjete korištenja.

O općim uvjetima

„PICKBOX NOW“ je naplatna usluga videa na zahtjev (tzv. streaming usluga) koja svojim korisnicima na domeni www.pickboxnow.com omogućava gledanje serija i filmova na zahtjev (dalje u tekstu: serije i filmovi).

„Video na zahtjev“ označava audiovizualnu medijsku uslugu koju pruža društvo PICKBOX, d. o. o. za gledanje programa u trenutku koji odabere korisnik na svoj individualni zahtjev na osnovi kataloga programa koji odabire pružatelj medijskih usluga.

Usluga „PICKBOX NOW“ je usluga koju pruža PICKBOX, d. o. o. u svrhu gledanja serija i filmova, uključujući sva obilježja i funkcionalnosti web-stranice i korisnička sučelja, kao i sav sadržaj i softver povezan s našom uslugom. Usluga se sastoji od streaming usluga pristupa serijama i filmovima te provođenja financijskih transakcija.

„Pravo korištenja internetske stranice” osobno je i neprenosivo pravo krajnjeg korisnika.

Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinki za pristup PICKBOX NOW usluzi. PICKBOX, d. o. o. ne odgovara ako korisnik neovlašteno i neistinito prijavi u ime druge fizičke ili pravne osobe.

Ako sud utvrdi da je bilo koja odredba ovih Uvjeta korištenja nezakonita, ništetna ili neprovediva iz bilo kojeg razloga, onda se takva odredba smatra odvojenom od ostalih odredbi Uvjeta korištenja i ne utječe na valjanost i provedivost bilo kojih preostalih odredbi.

 

Promjena Uvjeta korištenja i promjena usluga koje se pružaju korisniku

PICKBOX, d. o. o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja. Nastavak korištenja PICKBOX NOW nakon objave promijenjenih Uvjeta korištenja podrazumijeva da korisnik prihvaća izmijenjene Uvjete korištenja.

PICKBOX, d. o. o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji dio poslovanja, uključujući sadržaj, vrijeme dostupnosti sadržaja, opremu potrebnu za pristup ili korištenje PICKBOX NOW.

 

Postavke komunikacije

Korištenjem usluge PICKBOX NOW pristajete primati elektroničke obavijesti povezane s Vašim korisničkim računom.

Elektroničke obavijesti uključuju: slanje e-mailova na e-adresu koju ste upisali prilikom registracije, primanje obavijesti o Vašem računu (npr. autorizacije plaćanja, promjene lozinke ili načina plaćanja, e-mail potvrde i druge informacije vezane uz transakcije), primanje newslettera o novim funkcionalnostima i sadržajima PICKBOX NOW, posebnih ponuda, promotivnih obavijesti i upitnika za korisnike.

Ako više ne želite sudjelovati u određenoj netransakcijskoj komunikaciji, jednostavno se odjavite od primanja obavijesti putom poveznice dostupne u podnožju e-poruke ili putom e-adrese info@pickboxnow.com.

 

Usluga PICKBOX NOW

Usluga PICKBOX NOW redovito se ažurira, a ažuriranje uključuje i izmjenu sadržaja ponude filmova i serija.

Društvo PICKBOX, d. o. o. redovito testira različite oblike svoje usluge, uključujući svoju web-stranicu, korisnička sučelja, razine usluga, planove, promotivna obilježja, dostupnost serija i filmova, isporuke i cijene te zadržava pravo da Vas uključimo ili isključimo iz navedenih testova bez najave.

Korisnik ovime prihvaća da neće arhivirati, skidati (osim kroz caching nužan za osobnu upotrebu), reproducirati, distribuirati, mijenjati, prikazivati, izvoditi, objavljivati, licencirati, stvarati izvedene radove, nuditi na prodaju ili upotrebu (osim ako Vas za to izričito ne ovlašćuju ovi Uvjeti korištenja) sadržaj i informacije sadržane u usluzi PICKBOX NOW ili dobivene od usluge PICKBOX NOW ili preko nje, bez izričitog pisanog odobrenja društva PICKBOX, d. o. o.

Prihvaćate da nećete zaobilaziti, ukloniti, izmijeniti, deaktivirati, degradirati ili ometati bilo koju od zaštita sadržaja na servisu PICKBOX NOW; koristiti robot, spider, scraper ili drugo automatsko sredstvo za pristup usluzi; dekompilirati, koristiti obrnuti inženjering ili rastavljati bilo koji softver ili druge proizvode ili procese dostupne preko servisa PICKBOX NOW, umetati bilo kakav kôd ili proizvod ili manipulirati sadržajem usluge na bilo koji način, koristiti rudarenje podataka, prikupljanje podataka ili metode izvlačenja.

Suglasni ste da nećete stavljati na mrežu (uploadati), postavljati, slati e-mailom ili na drugi način slati ili prenositi bilo koji materijal namijenjen prekidanju, uništavanju ili ograničavaju funkcionalnosti bilo kojeg računalnog softvera, hardvera ili telekomunikacijske opreme povezane s uslugom PICKBOX NOW, uključujući i računalne viruse ili bilo koji drugi računalni kôd, datoteke ili programe.

Dostupnost serija i filmova za gledanje promjenjiva je, serije i filmovi odlazit će iz ponude ako društvo PICKBOX više nema prava na prikazivanje određenog sadržaja, odnosno nakon isteka tzv. licence ili interne odluke društva. Kvaliteta prikaza streaminga serija i filmova može se razlikovati od računala do računala i od uređaja do uređaja, a na nju mogu utjecati različiti čimbenici poput Vaše geografske lokacije, dostupnog bandwidtha i/ili brzine Vaše internetske veze za što društvo PICKBOX, d. o. o. nije odgovorno.

PICKBOX NOW streaming softver razvio je PICKBOX, d. o. o. ili se razvio za PICKBOX, d. o. o. i napravljen je kako bi omogućio streaming sadržaja sa stranicama www.pickboxnow.com kroz uređaje. Ovaj softver može se razlikovati ovisno o Vašem uređaju i mediju, a funkcionalnosti se mogu razlikovati i ovisno o samom uređaju.

PRIHVAĆATE DA ĆETE PRIMATI, BEZ DODATNE OBAVIJESTI ILI UPOZORENJA, AŽURIRANE VERZIJE PICKBOX NOW I POVEZANIH SOFTVERA OD TREĆE STRANE. NE PREUZIMAMO ODGOVORNOST I NI NA KOJI DRUGI NAČIN JAMČIMO FUNKCIONIRANJE TIH UREĐAJA, UKLJUČUJUĆI I TRAJNU KOMPATIBILNOST UREĐAJA S NAŠOM USLUGOM.

Ako je Vaš uređaj s uslugom PICKBOX NOW prodan, izgubljen ili ukraden, molimo da ga deaktivirate. Ako ne uspijete odjaviti ili deaktivirati svoj uređaj, naknadni korisnici mogu pristupiti usluzi PICKBOX NOW preko Vašeg računa i mogu pristupiti određenim informacijama o Vašem računu.

 

Članstvo

Članstvo je naplatno. Posebni detalji o vrsti članstva na PICKBOX NOW nalaze se na web-stranici www.pickboxnow.com u rubrici Postavke. Neke oblike promotivnih članstava i perioda mogu nuditi treće strane u skladu s odredbama o njihovim proizvodima i uslugama. Društvo PICKBOX, d. o. o. nije odgovorno za proizvode i usluge koje nude treće strane.

Društvo PICKBOX, d. o. o. zadržava pravo izmjene, prekida ili ispravka vrsta članstava.

VRSTE ČLANSTAVA

Vrsta članstva ovisi o načinu kupnje (jednokratno ili obnavljajuće) i trajanju aktivacije.

Jednokratno članstvo je pretplata kojom korisnik dobiva mogućnost korištenja usluge PICKBOX NOW na unaprijed izabrano razdoblje te traje do isteka paketa, tj. unaprijed izabranog razdoblja. Nakon isteka jednokratne kupnje usluga se ne produžuje automatski, nego je korisnik treba ponovno aktivirati.

Obnavljajuće članstvo je pretplata na uslugu PICKBOX NOW koju korisnik može aktivirati kreditnom karticom ili uslugom PayPala, a koja se automatski produžuje svaki mjesec uz mogućnost otkazivanja usluge u bilo kojem trenutku. Ako korisnik želi otkazati obnavljajuću kupnju, potrebno ju je otkazati na odgovarajućemu mjestu. Otkazivanjem usluge PICKBOX NOW korisnik otkazuje uslugu na koju se prethodno pretplatio, ali ona mu je i dalje aktivna do datuma isteka usluge, tj. paketa. Također, PICKBOX, d. o. o. već uplaćeni novac za obnavljajuću kupnju nije dužan vratiti nakon otkazivanja usluge, to jest za mjesec u kojem je usluga otkazana, jer je ista aktivna do isteka paketa.

AKTIVNO ČLANSTVO/PRESTANAK AKTIVNOG ČLANSTVA

Ako korisnik želi koristiti uslugu PICKBOX NOW, mora ispunjavati uvjete, i to: a) boraviti na području u kojima je ponuđena usluga PICKBOX NOW, b) imati 18 godina ili višu dob koja je potrebna za stjecanje punoljetnosti sukladno sa zakonodavstvom svoje države ili područja. Osobe mlađe od 18 godina ili maloljetne osobe mogu koristiti uslugu PICKBOX NOW isključivo uz prisutnost roditelja ili skrbnika, preko računa osobe roditelja ili skrbnika, i podliježu ovim Uvjetima korištenja, i c) imati pristup internetu.

Usluga PICKBOX NOW, kao i svi sadržaji koji se gledaju preko te usluge, služe isključivo za vlastitu i nekomercijalnu upotrebu.

Tijekom trajanja članstva u PICKBOX NOW korisnik stječe ograničenu, neekskluzivnu, neprenosivu dozvolu pristupa usluzi PICKBOX NOW i gledanju serija i filmova preko usluge koja omogućava gledanje u realnom vremenu (isključiva streaming baza u tu svrhu). Osim prethodno spomenute dozvole, nijedno pravo, kao ni pravo vlasništva ili autorsko pravo, ne prenosi se na korisnika.

Unutar jednog korisničkog paketa možete prijaviti više uređaja, a istovremeno možete gledati na 2, 3 ili 4 (ovisno o kupljenom paketu) sadržaja iz ponude.

Da bi se aktiviralo članstvo, korisnik mora uplatiti izabrani paket za pristup usluzi PICKBOX NOW, čime dobiva pristup serijama i filmovima na PICKBOX NOW.

Aktivno članstvo produžuje se nadoplatom, a prestaje nakon isteka plaćenog razdoblja ili ukidanjem korisničkog računa.

 

Akcijska prodaja

Tvrtka PICKBOX, d. o. o. može periodično stavljati određene usluge na akcijsku prodaju.

Svi uvjeti korištenja koji su sadržani u posebnim i akcijskim ponudama i materijalno su različiti od općih Uvjeta korištenja, bit će krajnjem korisniku dani na uvid prilikom registracije ili na druge načine komunikacije koji su mu dostupni. Akcijske usluge mogu biti dostupne svim kupcima pod istim uvjetima, a mogu biti i dostupne određenim kupcima točno specificirane skupine pod nediskriminirajućim uvjetima.

Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina, visina popusta i sl. Nakon isteka roka trajanja akcijske prodaje, tvrtka PICKBOX, d. o. o. za usluge neće primati nove narudžbe pod uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju.

 

Cijene

Cijene PICKBOX NOW usluge su izražene u eurima (EUR) za Republiku Hrvatsku, Republiku Sloveniju i Crnu Goru. Cijene se prikazuju u konvertibilnim markama (KM) za Bosnu i Hercegovinu, makedonskom denaru (MKD) za Republiku Makedoniju, srpskom dinaru (RSD) za Republiku Srbiju.

Cijene su iskazane uz izraženi PDV kada je to primjenjivo te su konačne za kupca i vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje.

Proces upisivanja cijene na stranicu za svaku uslugu podložan je kontroli na više razina.

U slučaju da cijena omaškom bude pogrešno naznačena PICKBOX, d. o. o. će biti prisiljen obavijestiti korisnike o nastaloj situaciji, pogrešno izraženoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

 

Konverzija cijena

Konverzija cijena izraženih u konvertibilnim markama provodi se u EUR dnevno, po promjeni, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke. Konverzija cijena izraženih u srpskom dinaru i makedonskom denaru provodi se početkom svakog mjeseca, prema tečajnoj listi koju izdaje Hrvatska narodna banka.

Društvo PICKBOX, d. o. o. za usluge nije odgovorno zbog razlika u tečajnim listama koje koristi matična banka izdavatelj korisnikove kartice u odnosu na one koje koristi društvo PICKBOX, d. o. o. za usluge te napominje da može doći do minimalne promjene iznosa koji stvarno naplaćuje s korisnikove kartice matična banka izdavatelja korisnikove kartice.

Prilikom kupnji, cijena može odskakati od oglašene cijene zbog konverzija ili dodatnih naknada koje servisi za kupnju naplaćuju za transakcije provedene preko njih. Društvo PICKBOX, d. o. o. ne odgovara za ranije navedeno i ne može predvidjeti takve dodatne troškove. Prije samog plaćanja, servis će prikazati iznos koji namjerava naplatiti te korisnik uvijek može odustati od same kupnje i odlučiti se za uplatu drugim putom.

 

Načini plaćanja

Plaćanje je moguće sljedećim kreditnim karticama: Diners, Visa i MasterCard.

1. Plaćanje putom CorvusPay usluge

Na plaćanje putom CorvusPay usluge primjenjuju se opći uvjeti poslovanja Corvusa dostupni na sljedećoj poveznici: https://www.corvuspay.com/en/terms-of-use-end-customers/#

2. Plaćanje putom PayPal usluge

Na plaćanje putom PayPal usluge primjenjuju se opći uvjeti poslovanja PayPala dostupni na sljedećoj poveznici: https://www.paypal.com/hr/webapps/mpp/ua/useragreement-full

3. Virmansko plaćanje

Dostupno je samo za korisnike koji se nalaze na području Republike Hrvatske. Takvi korisnici na zahtjev mogu zatražiti neobvezujuću ponudu sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji je potrebno uplatiti vrijednost narudžbe. Nakon što uplata bude zaprimljena i evidentirana, društvo PICKBOX, d. o. o. će uplatitelju omogućiti korištenje naručene usluge.

NAPOMENA: za virmanske uplate, usluga se isporučuje/omogućuje nakon što uplata bude proknjižena. Vrijeme potrebno za knjiženje ovisi o uvjetima poslovanja korisnikove banke i banke društva PICKBOX, d. o. o.

Pri uplati je iznimno važno upisati točan poziv na broj, jer tek taj podatak osigurava pravodobnu evidenciju uplate i omogućavanje korištenja usluge. Društvo PICKBOX, d. o. o. nije odgovorno za nepravodobnu aktivaciju usluge kupcu u slučaju kupčeva pogrešnog unosa podataka za uplatu naznačenih u ponudi.

 

Izdavanje računa

Nakon evidentiranja uplate društvo PICKBOX, d. o. o. će izdati odgovarajući račun za plaćenu uslugu. Račun će biti dostupan/poslan kupcu preko web-trgovine ili putom e-maila.

Izdavanje računa u papirnatom obliku moguće je samo uz kupčev izričit pisani zahtjev.

Korisnik prilikom kontakta glede izdavanja računa s društvom PICKBOX, d. o. o. treba navesti svoju e-adresu kojom je registriran kako bi se uspješno mogao identificirati korisnički račun.

 

Lozinke i pristup računu

Korisnik koji je otvorio račun na usluzi PICKBOX NOW i čija se kartica ili račun teretio za plaćanje ovdje se navodi kao vlasnik računa. Vlasnik računa ima pristup i kontrolu nad računom PICKBOX NOW. Vlasnik računa ostvaruje kontrolu nad računom preko lozinke vlasnika računa i na taj način zadržava isključivu kontrolu. Vlasnik računa dužan je lozinku čuvati kao tajnu. Ako vlasnik računa želi zabraniti drugima da kontaktiraju sa službom za korisnike PICKBOX NOW i potencijalno mijenjaju kontrolu vlasnika računa, vlasnik računa ne smije otkriti detalje načina plaćanja (npr. posljednje četiri znamenke svoje kreditne ili debitne kartice) povezane s njegovim računom.

Vlasnik računa je odgovoran za ažuriranje i održavanje istinitosti i točnosti informacija koje daje društvu PICKBOX, d. o. o., a koje se odnose na njegov račun.

Kako bismo Vam omogućili jednostavniji pristup Vašem računu i pomogli upravljati uslugom PICKBOX NOW, PICKBOX NOW implementira tehnologiju koja nam omogućuje da Vas prepoznamo kao vlasnika računa i damo Vam izravan pristup Vašem računu, bez potrebe za ponovnim upisivanjem lozinke ili drugih identifikatora korisnika kada ponovno posjećujete uslugu PICKBOX NOW, što uključuje pristup preko uređaja PICKBOX ili web-stranice.

DIJELEĆI LOZINKU ZA USLUGU PICKBOX ILI DOPUŠTAJUĆI DRUGIMA PRISTUP SVOM RAČUNU, VLASNIK RAČUNA POTVRĐUJE DA PREUZIMA ODGOVORNOST DA SE ČLANOVI KOJIMA JE DOPUSTIO PRISTUP SVOM RAČUNU PONAŠAJU U SKLADU S UVJETIMA KORIŠTENJA TE JE VLASNIK RAČUNA ODGOVORAN DA TAKVE TREĆE OSOBE POŠTUJU OVE UVJETE KORIŠTENJA.

 

Odricanje od jamstva i ograničenje odgovornosti

Krajnji se korisnik slaže da internetsku stranicu www.pickboxnow.com koristi isključivo na vlastitu odgovornost, tako da društvo PICKBOX, d. o. o. ne odgovara:

(a) za posljedice koje mogu nastati korištenjem internetske stranice www.pickboxnow.com,

(b) za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko internetske stranice www.pickboxnow.com.

PICKBOX, d. o. o. ne odgovara za eventualnu štetu koja bi nastala korištenjem usluge PICKBOX NOW.

Društvo PICKBOX, d. o. o. može raskinuti poslovni odnos, ograničiti i ukinuti korištenje usluge s bilo kojim svojim krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga. Društvo PICKBOX, d. o. o. zadržava pravo trenutačno ukinuti bilo koje lozinke ili korisničke račune krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja krajnjeg korisnika koje društvo PICKBOX, d. o. o., prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju kad krajnji korisnik ne poštuje Uvjete korištenja te ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi korisniku time mogla nastati.

Na uvjete poslovanja i korištenja stranica www.pickboxnow.com, i sklapanja ugovora na daljinu putom sredstva daljinske komunikacije primjenjuju se prvotno ovdje navedeni Uvjeti korištenja, osim u slučaju da se ugovorne strane ne dogovore drukčije.

Na sve odredbe koje nisu uređene ovim Uvjetima korištenja podredno se primjenjuju odredbe važećeg Zakona o zaštiti potrošača te Zakona o obveznim odnosima.

 

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor, u roku od 14 dana od dana sklapanja Ugovora, bez navođenja razloga. Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, mora obavijestiti PICKBOX,  d. o. o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka, i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona i elektroničku adresu, a može koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

 

Ako korisnik jednostrano raskine ovaj Ugovor, PICKBOX, d. o. o. vratit će novac koji je od korisnika primio bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je zaprimljena korisnikova odluka o jednostranom raskidu Ugovora. Novac će se vratiti na isti način na koji ga je korisnik uplatio.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj internetskoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

 

NACRT OBRASCA ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

 

Ime, prezime i adresa potrošača: ______________________________________________

 

Prima: PICKBOX, d. o. o. za usluge, Radnička cesta 52, 10000 Zagreb

 

e-mail: ____________________, fax ____________________

 

Ja __________________________________________________ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor za pružanje sljedeće usluge_______________

 

naručene/primljene dana_______________.

 

Potpis potrošača:_______________________________________

(samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru)

 

Datum: ______________

 

Korisnik nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je ugovor o uslugama društvo PICKBOX, d. o. o. u potpunosti ispunilo, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak korisnika te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena.

Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora kada se radi o isporuci digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje Ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak korisnika, te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

 

Darovi i promocije

Zadržavamo pravo ponuditi darovnu pretplatu koja se može kupiti na našim web-stranicama. Vaša kartica ili račun bit će terećen za svaku kupljenu darovnu pretplatu.

Promotivni kodovi mogu se iskoristiti na našoj web-stranici. Promotivni kodovi mogu se koristiti samo jedanput i ne mogu se zamijeniti za novac, preprodavati ili kombinirati s drugim ponudama, uključujući probni period.

Ako Vam je treća osoba poslala promotivni kod preko ponude, mogu se primjenjivati dodatna ograničenja sukladno pravilima poslovanja/općim uvjetima treće osobe - ponuditelja.

 

Intelektualno vlasništvo i stvarna prava

Usluga PICKBOX NOW privatno je vlasništvo.

Svi materijali koji se nalaze na internetskoj stranici www.pickboxnow.com isključivo su pravo društva PICKBOX, d. o. o. ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava, patenata, poslovnih tajni, nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu.

BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN SADRŽAJA INTERNETSKE STRANICE BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA DRUŠTVA PICKBOX, D. O. O. STROGO JE ZABRANJENO!

Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, patentima, žigom, poslovnom tajnom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, videomaterijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetske stranice www.pickboxnow.com, a u skladu s propisima Republike Hrvatske.

Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu vlastite upotrebe. Nije dopušteno kopiranje, redistribucija, prerada, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja društva PICKBOX, d. o. o. i nositelja autorskog prava.

Kršenje Uvjeta korištenja može dovesti do pokretanja parničnih i drugih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja zbog kršenja autorskih i drugih prava intelektualnog vlasništva.

 

Mjerodavnost suda, mjerodavno pravo i odgovornost korisnika

Sjedište društva PICKBOX, d. o. o. je u Zagrebu, Republika Hrvatska. U slučaju bilo kakvog spora ili zahtjeva željeli bismo pokušati riješiti takve sporove mirnim putom preko naše korisničke podrške.

Za sporove koji mogu nastati kao posljedica korištenja internetske stranice te usluge PICKBOX NOW (osim ako posebnim ugovorom nije drukčije navedeno) mjerodavan je sud u Zagrebu i takvo sporovi rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Korištenjem internetske stranice i usluge PICKBOX NOW krajnji korisnik pristaje na to da je za bilo koji spor ili zahtjev proizašao iz ovih Uvjeta korištenja, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima korištenja, ili u vezi s njihovim provođenjem, odgovaran sud u Zagrebu, a mjerodavno hrvatsko pravo.

Ranije navedene odredbe ne derogiraju Vaše pravo na podnošenje tužbe sukladno važećim odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

 

Aplikacije

Možete se susresti s aplikacijama treće strane, uključujući, ali bez ograničenja na, web-stranice, widgete, softvere ili druge softverske alate (dalje u tekstu „Aplikacije“) koje su povezane s uslugom PICKBOX NOW.

Aplikacije mogu preuzeti podatke vezane za Vaš račun PICKBOX NOW i Vaše aktivnosti te na druge načine prikupiti podatke od vas. TAKVE SU APLIKACIJE U VLASNIŠTVU ILI NJIMA UPRAVLJAJU TREĆE STRANE KOJE DRUŠTVO PICKBOX, D. O. O. NE POVEZUJE ILI NE SPONZORIRA. APLIKACIJE KORISTITE PREMA VLASTITOJ ODLUCI I NA VLASTITU ODGOVORNOST.

 

Korištenje danih Informacija

PICKBOX, d. o. o. zadržava pravo koristiti sve primjedbe, informacije, ideje, mišljenja, koncepte ili tehnike, ili bilo koji drugi materijal koji se nalazi u bilo kojoj komunikaciji koju nam uputite, uključujući i odgovore na upitnike ili objave na usluzi PICKBOX NOW, uključujući web-stranicu www.pickboxnow.com i korisničko sučelje, bez ikakve naknade, potvrde ili uplate u bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, razvoj, proizvodnju i marketing proizvoda i stvaranje, izmjenu ili poboljšanje usluge PICKBOX NOW.

Osim toga, pristajete ne tražiti nikakva „moralna prava“ na povratne informacije do mjere koja je u skladu s primjenjivim zakonom Republike Hrvatske.

Uzmite u obzir da PICKBOX, d. o. o. ne prihvaća netražene materijale ili ideje za serije i filmove i nije odgovoran za sličnosti bilo kojeg dijela sadržaja ili programa na bilo kojem mediju s materijalima ili idejama poslanima društvu PICKBOX, d. o. o. Ako nam pošaljete netražene materijale ili ideje, činite to svjesni da za to nećete dobiti nikakvu dodatnu naknadu i odričete se svih oblika potraživanja prema PICKBOX, d. o. o. i njegovim povezanim društvima za korištenje tih materijala i ideja, čak i ako su materijal ili ideja koji se koriste znatno slični materijalu ili ideji koju ste poslali.

 

Korisnička podrška

Trebate li pomoć s korisničkim računom, kliknite na FAQ (Česta pitanja). Ondje ćete pronaći odgovore na često postavljana pitanja i informacije kako izravno kontaktirati s predstavnikom korisničke podrške.

Za sva dodatna pitanja koja niste pronašli u „Čestim pitanjima”, molimo da pošaljete upit na info@pickboxnow.com. U slučaju kontradikcije između ovih Uvjeta korištenja i informacija koje ste dobili od korisničke podrške ili s drugih dijelova naše web-stranice, prednost imaju ovi Uvjeti korištenja.

 

POLITIKA PRIVATNOSTI – POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA PICKBOX

PICKBOX, d. o. o. društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 52, OIB: 03331453241 (dalje: PICKBOX) se obvezuje na zaštitu Vaših osobnih podataka temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka, EC 2019/679 (GDPR).

PICKBOX, d. o. o. prepoznaje važnost zaštite privatnosti, sigurnosti i zaštite podataka za korisnike naših usluga i svih osoba koje s nama dođu u kontakt, stoga je naš cilj ponuditi zaštitu za sve naše operacije te implementirati dosljedne pravilnike i procedure.

Ova izjava o zaštiti privatnosti informira Vas o našim praksama zaštite i mogućnostima odabira načina, prikupljanja i korištenja podataka o vama. Ova se izjava o zaštiti privatnosti odnosi na sve web-stranice društva PICKBOX, d. o. o., domene, usluge, aplikacije i proizvode te na sve naše zaposlene.

Molimo Vas da Politiku privatnosti ‐ Politiku zaštite osobnih podataka PICKBOX, d. o. o. (u daljnjem tekstu Politika privatnosti) povremeno provjerite s obzirom na moguće izmjene koje će biti prikazane na stranici.

Ova Politika privatnosti definira PICKBOX, d. o. o. politiku prema prikupljanju, korištenju, otkrivanju i prijenosu Vaših osobnih podataka. Korištenjem, posjećivanjem ili pregledavanjem PICKBOX NOW, prihvaćate i suglasni ste s našim praksama prema osobnim podacima opisanima u nastavku.

 

Svrha prikupljanja osobnih podataka

Osobne podatke prikupljamo prije svega radi osiguravanja pružanja tražene usluge i što učinkovitijeg odgovora na Vaš upit.

 

Vrijeme trajanja politike privatnosti

U trenutku dostavljanja Vaših podataka, Vi pristajete na kontakt s nama te nam time dajete pravo obrađivati Vaše osobne podatke sukladno naznačenoj svrsi. Zaštita privatnosti Vaših podataka je trajna.

 

Prikupljanje osobnih podataka

Podaci koje prikupimo preko platformi poput Google Analytics, Google AdWords, Facebook ili Midas su anonimizirani što znači da ne uparujemo osobne podatke s ostalim parametrima (npr. Vaše ime i prezime s ostalim podacima koji se odnose na korištenje naših usluga). Drugim riječima, kolačiće preko kojih prikupljamo takve podatke ne sadržavaju podatke po kojima se mogu identificirati korisnici. U slučaju da su postavke Vaše konfiguracije postavljene na način da odbijate prikupljanje nekih podataka – podaci neće biti prikupljeni i spremljeni (npr. blokiranje kolačića). U slučaju da ste odabrali takvu opciju, ne jamčimo optimalno korisničko iskustvo.

Zadržavamo pravo pratiti Vašu interakciju s nama i prikupljati podatke koji se odnose na Vas i Vaše korištenje naše usluge, uključujući, ali ne ograničavajući se na, Vašu online aktivnost, korespondenciju, uređaje i podatke o softveru (npr. operativni sustav ili internetski preglednik).

Podaci koje prikupljamo su osobito:

Ime i prezime, e-adresa i/ili broj telefona – podatke možemo koristiti samo u slučaju da ih navedete sami (npr. putom kontaktne forme ili e-mailom),

Kolačići / cookies / pixels – automatski prikupljamo općenite podatke poput vremena provedenog na stranicama, lokacija korisnika, vrstu uređaja. Kolačiće i pixele prikupljamo putom Google Analytics, Google AdWords i/ili Facebook platforme.

Podatke koje prikupimo koristimo za:

- Interno generiranje izvještaja – korisničko iskustvo nam je važno i iz istog razloga neprestano želimo unaprjeđivati naše usluge

- Za prilagodbu sadržaja – traženje informacije o lokaciji ili postavki konfiguracije kako bi prilagodili jezik sučelja i/ili dostupni sadržaj

- Marketinške aktivnosti – prikupljene podatke koristimo u svrhu oglašavanja putom platformi / kanala oglašavanja poput newslettera, Google AdWords, Google AdWords remarketinga, Facebook i Facebook remarketinga.

U slučaju da želite da se Vaši podaci izuzmu s oglašivačke mreže Googlea ili Facebooka, molimo Vas posjetite vlastite korisničke profile na navedenim platformama i izmijenite svoje postavke koje se odnose na oglašavanje, oglašivačke aktivnosti i dijeljenje vlastitih podataka.

U slučaju da imate nekih pitanja ili želite da se Vaši podaci izuzmu iz naših baza (u slučaju kada je to moguće) molimo kontaktirajte s nama putom e-maila: info@pickboxnow.com.

 

Sadržaj politike privatnosti

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, EC 2019/679. Prikupljene podatke ćemo čuvati na primjeren način i osigurati njihovu povjerljivost. Prikupljene podatke nećemo prosljeđivati trećim osobama bez Vašeg izričitog dopuštenja.

Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni. Ne zahtijevamo od Vas da nam pošaljete te podatke kako bismo Vam omogućili pristup na svoje stranice i ne tražimo da otkrijete više podataka nego što je doista potrebno za sudjelovanje u nekoj aktivnosti na našim stranicama.

PICKBOX NOW Vam neće slati neželjenu poštu. PICKBOX, d. o. o. ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite Vaših podataka, ali jamči da će pogreška biti otklonjena, ako je to moguće, što prije.

Ne prodajemo, ne prenosimo i ne otkrivamo osobne podatke koje prikupimo nikom izvan PICKBOX, d. o. o. bez Vašeg dopuštenja, (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje/omogućavanje usluge). Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u kupčeve osobne podatke.

PICKBOX, d. o. o. prikuplja kupčeve osobne podatke samo u mjeri u kojoj su nužni za ispunjenje njegove obveze, za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, unapređenje odnosa s kupcima te radi provjere drugih podataka potrebnih za online kupnju.

Kupac ima pravo zatražiti dopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka. PICKBOX, d. o. o. redovito daje kupcu mogućnost izbora upotrebe njegovih podataka, uključujući mogućnost odluke želi li ili ne da se njegovo ime ukloni s lista koje se koriste u marketinške svrhe.

 

Tajnost podataka

Želimo jasno naglasiti da prilikom posjeta ovim stranicama Vaši osobni podaci ostaju tajni, osim ako ih ne želite dobrovoljno otkriti drugim stranama.

Podaci pokriveni sustavom politike privatnosti:

Ime i Prezime, Datum rođenja, Adresa stanovanja, E‐mail, Broj telefona i/ili faksa, Osobni identifikacijski broj (OIB), ostali podaci koje razmijenite s nama, a izričito nas obavijestite da želite da ostanu tajni.

 

Sigurnost podataka

Radi sigurnosti podataka na našim poslužiteljima globalne mreže te kako bismo osigurali pristupačnost usluge svim korisnicima, ovaj sustav koristi softver koji prati posjete na mreži te prepoznaje neovlaštene pokušaje otpreme ili izmjene podataka, kao i one koji bi mogli prouzročiti štetu na neki drugi način.

Neovlašteni pokušaji otpreme ili izmjene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni.

 

Kontrola

Svaka osoba ima pravo uvida u svoju zbirku osobnih podataka, zahtijevati pristup svojim osobnim podacima i mijenjati ih, na popravak, zaborav, ograničenje obrade, prigovor i prijenos podataka te u svakom trenutku smije otkazati odobrenje za uporabu osobnih podataka, zahtijevati promjenu podataka ili brisanje iz baze podataka.

To možete učiniti tako da pošaljete zahtjev našem službeniku za zaštitu podataka putom e-adrese info@pickboxnow.com, pisanim putom ili osobno, dolaskom na našu adresu.

 

Upotreba kolačića (cookies)

Kako bismo olakšali pregledavanje naših internetskih stranica, naši poslužitelji globalne mreže mogu koristiti kolačiće. Radi se o jako malim tekstualnim datotekama koje poslužitelj postavlja na računalo korisnika u svrhu praćenja odabira pojedinih jezičnih varijanti naših stranica, kao i prilikom ulaska na dijelove stranica koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke. Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili postavljanje virusa na Vaše računalo. Potrebno je prihvatiti ili odbiti kolačiće na našim web-stranicama, te ukoliko je Vaš internetski preglednik tako postavljen postoji mogućnost pregleda bez upotrebe kolačića.

 

Poruka elektroničkom poštom

Kada nam šaljete elektroničku poštu (e‐poštu) s osobnim podacima po kojima Vas je moguće identificirati, bilo putom e‐pošte s pitanjem ili komentarom, ili obrascem koji nam dostavljate elektroničkom poštom, mi te podatke koristimo u svrhu ispunjenja Vaših zahtjeva.

 

Poveznice

Činimo sve što je u našoj moći kako bismo osigurali da sva preusmjeravanja s naših internetskih stranica upućuju na internetske stranice koje ne sadrže ilegalan i/ili štetan sadržaj. Međutim, stranice i adrese na mreži brzo se mijenjaju i ne možemo uvijek jamčiti za sadržaj svake adrese na koju Vas usmjerimo. Ako imate bilo kakva pitanja ili dvojbe u vezi s našom Politikom privatnosti, ili u vezi sa svojim iskustvima s ovom internetskom adresom, molimo Vas da nam se javite.

 

Kontaktirajte s nama

Ukoliko imate pitanja vezana uz privatnost, molimo kontaktirajte sa službenikom za zaštitu podataka PICKBOX, d. o. o.:

 

Ime i prezime predstavnika: Marijana Gredelj

E-mail: info@pickboxnow.com

Adresa: Radnička cesta 52, 10 000 Zagreb

Učitavanje...